معرفی طرح

طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی در بازار های جهانی

با عنایت به منویات مقام معظم رهبری درباره ترجمه آثار ایرانی به زبان های دیگر و حضور در عرصه جهانی، تاکید برنامه پنجم توسعه بر معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی و گسترش ادبیات فارسی، برنامه های وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرح وظایف معاونت امور فرهنگی در شناخت، معرفی و اشاعه فرهنگ ایران - اسلامی و حضور کتاب ایرانی در بازارهای جهانی، معاونت امور فرهنگی در نظر دارد از فعالیت های بخش خصوصی در ترجمه و انتشار کتابهای ایرانی به زبان های مختلف در بازارهای جهانی با شرایط زیر حمایت کند.

اهداف طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی در بازارهای جهانی عبارتند از :

تقویت صنعت نشر ایران در حوزه نشر بین الملل

معرفی، اشاعه و گسترش ادبیات، فرهنگ و هنر ایران در جهان

تسهیل روابط فرهنگی با جهان از طریق نخبگان فرهنگی و هنری

فراهم سازی زمینه های حضور فعال، موثر و پایدار موسسات فرهنگی و هنری برای تولید و عرضه محصولات در نقاط مختلف جهان