• حضور اداره کل مجامع تشکلها و فعالیتهای فرهنگی در 28 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  

برنامه ها و فعالیت های اداره کل مجامع، تشکل ها و فعالیت های فرهنگی
در
بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
16 تا 26 اردیبهشت 94

اداره کل مجامع، تشکل ها و فعالیت های فرهنگی از یک سو به دلیل برخورداری از سابقه طولانی در اجرا یا نظارت بر نمایشگاه های کتاب داخلی و خارجی، و از سوی دیگر به لحاظ شرح وظایف مصوبی که وزارت متبوع بر عهده آن گذاشته، در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران برنامه های مختلفی را دنبال کرد که بعضی از آن ها نظارتی و بعضی اجرایی بود. ذیلا مهمترین فعالیت های این اداره کل در نمایشگاه کتاب امسال تشریح می شود:

الف ) فعالیت های نظارتی
انتصاب مدیر کل مجامع، تشکل ها و فعالیت های فرهنگی به عنوان مدیر کمیته نوپای نظارت محتوایی بر بخش بین الملل حکایت از آن دارد که شورای برنامه ریزی نمایشگاه کتاب بیست و هشتم مصمم بوده است که نقش حاکمیتی و نظارتی وزارت متبوع را بر برنامه ریزی و اجرای بخش های مختلف نمایشگاه , و از جمله امور بین الملل دوچندان نماید، و البته باتوجه به سیاستهای دراز مدت دولت در تقویت حضور بخش خصوصی در اجرای فعالیت های مرتبط با صنعت نشر می توان تصور کرد که در سال های بعد نیز پابه پای افزایش نقش اجرایی تشکل های نشر، نقش نظارتی و هدایتی وزارت ارشاد در فعالیت هایی همچون نمایشگاه کتاب روند صعودی خواهد داشت.
کمیته نظارت محتوایی با تکیه بر تصمیمات و مصوبات شورای سیاستگذاری نمایشگاه، پس از اعلام موجودیت، شرح وظایفی را برای خود تدوین نموده و، به شرح ذیل به تصویب رساند که در برگیرنده نظارت بر بخش های مختلف کمیته بین الملل اعم از محتوایی و اجرایی بود.

1.    برنامه ریزی، ساماندهی و استقرار کمیته
-     برنامه ریزی ، تدوین و پیشنهاد سیاست های کلی و آئین نامه ها و دستور العمل ها جهت فعالیت های کمیته به شورای برنامه ریزی؛
-    پیشنهاد ساختار و نمودار سازمانی و تشکیلاتی کمیته؛
-    انتخاب و تامین و معرفی پرسنل کمیته و انجام مذاکرات لازم و تعیین و ابلاغ سمت های ایشان؛
-    ارائه برنامه مالی جهت طرح و تصویب در شورای برنامه ریزی و کمیسیون معاملات؛
-    همکاری و همراهی لازم جهت تنظیم ضوابط فعالیت ها تا مرحله تصویب نهایی؛
-    برگزاری نشست های توجیهی و هماهنگی با بخش های تحت مدیریت کمیته و نیز کمیته ناشران بین الملل و تاکید بر رعایت جدول زمانبندی در همه مراحل.

2.    اجرای فعالیت های اختصاصی
-    نظارت بر متن و ترجمه جزوه مقررات
-    نظارت بر نحوه اطلاع رسانی و تبلیغات انجمن ناشران بین الملل
-    برگزاری جلسات هماهنگی با انجمن ناشران بین الملل و نمایندگان شرکت کنندگان
-    نظارت بر روند ثبت نام و مدارک شرکت کنندگان در چارچوب ساز و کار تعیین شده
-    تائید و نظارت بر نقشه سالن ها و جانمایی غرفه شرکت کنندگان
-    نظارت بر نشست های بخش جنبی بین الملل
-    آسیب شناسی  و بررسی نقاط ضعف و قوت بخش ناشران بین الملل
-    نظارت بر امور اجرایی محوله به انجمن ناشران بین الملل
-    نظارت بر ارزشیابی محتوایی کتب و آثار عرضه شده در بخش بین الملل
-    حضور به عنوان نماینده ناظر وزارت ارشاد برای ارزیابی محتوایی و ترخیص کتب از گمرک
-    عضویت در هیات رسیدگی به تخلفات و شکایات نمایشگاه و موارد مربوط به بخش بین الملل و نیز رسیدگی اولیه به اعتراضات شرکت کنندگان و خریداران
-    حضور به عنوان نماینده معاونت امور فرهنگی در کمیته تخصیص و توزیع یارانه ویژه بین الملل
-    حضور در کارگروه انتخاب غرفه های برتر در بخش بین الملل
-    حضور به عنوان نماینده معاونت امور فرهنگی در تعامل با دستگاههای نظارتی درخصوص بخش بین الملل
-    مستند سازی فعالیت های کمیته نظارت محتوایی انجام شده و ارائه به معاونت اجرایی
-    ارائه گزارش روزانه از فعالیت های کمیته به روابط عمومی جهت درج در بولتن نمایشگاه

پس از به تصویب رسیدن شرح وظایف، عملا فعالیت این کمیته از یک ماه پیش از برگزاری نمایشگاه آغاز شد و به طور خلاصه اقدامات ذیل در قبل  و حین نمایشگاه انجام شد.

1. امور مربوط به صدور روادید:
از آنجایی که فرآیند صدور روادید شرکت کنندگان خارجی نمایشگاه، فرایندی زمان بر است و باتوجه به اینکه نماینده اداره کل مجامع فرهنگ جهت پیگیری و دریافت ویزا به وزارت امور خارجه معرفی شده است، فعالیت های مربوطه از یک ماه پیش از زمان نمایشگاه آغاز شد و با سرعت و دقت اسامی میهمانی که از سوی کمیته بین الملل به کمیته نظارت ارائه شد توسط تیم 3 نفره روادید وارد سیستم شده و به وزارت امور خارجه معرفی شدند. برای نمایشگاه بیست و هشتم مجموعا 83 در خواست ویزا به کمیته نظارت رسید که همه آنان در زمان مقتضی موفق به دریافت روادید شدند.
2. نظارت بر ثبت نام بین الملل:
اولین مرحله از مراحل نظارت ثبت نام، بررسی جزوه اطلاعات و مقررات بخش بین الملل بود. سپس با دریافت اسامی شرکت کنندگان، نمایندگی های آنان و متراژهای اختصاص یافته، چگونگی تخصیص و توزیع غرفه ها مورد بررسی قرار گرفته و نقطه نظرات کمیته نظارت جهت اعمال به کمیته بین الملل ابلاغ شد.

3.    نظارت بر ارزشیابی کتب عرضه شده در بخش بین الملل
باتوجه به قوانین و مقررات عمومی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از یک سو و با در نظر گرفتن ضوابط اختصاصی ستاد برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در زمینه عرضه کتاب های خارجی از سوی دیگر، گروه کارشناسان ارزشیابی زیر نظر کمیته نظارت محتوایی بخش بین الملل از دو هفته قبل از شروع نمایشگاه تشکیل شد. این گروه در ابتدا، فهرست عناوین کتاب های بخش خارجی را که توسط کمیته بین الملل ارائه شده دریافت کرد و همزمان در انبار گمرک نمایشگاه، جهت ارزیابی اولیه کتاب ها و ناشران خارجی حضور پیدا کرد. کار ارزیابی کتاب های انبارتا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 10/2/94 به پایان رسید. ارزیابی دقیق فهرست ها و سپس بررسی مستقیم کتاب ها در طول نمایشگاه ادامه داشت. لازم به ذکر است مقررات و شیوه نامه ارزشیابی کتب خارجی ابتدائا طی نامه ای به کمیته بین الملل ابلاغ شده بود که بر همان مبنا نیز امر ارزشیابی و نظارت محتوایی صورت پذیرفته است.
4.    تشکیل گروه نظارت بر چگونگی تخصیص تسهیلات حمایتی نمایشگاه به مراکز علمی:
این گروه همزمان با تصویب اعتبارات حمایتی و شروع فعالیت بخش تسهیلات، از سوی کمیته نظارت کار خود را آغاز نموده و اسامی کارشناسان مربوطه به ستاد نمایشگاه اعلام شده است تا پس از راه اندازی سیستم تسهیلات حمایتی فعالیت نظارتی خود را انجام خواهد داد.
5.همکاری و نظارت بر چگونگی انتخاب ناشران و شرکت کنندگان برگزیده بخش بین الملل بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران، از دیگر فعالیت های کمیته نظارت بین الملل در روزهای گذشته بوده است. قابل ذکر است نماینده این کمیته از همان اولین جلسه کمیته انتخاب، درجلسات حضور داشته و نقطه نظرات کمیته و اداره کل مجامع را اعلام نموده است.

ب) فعالیت های اجرایی
1. سرای اقوام و ادیان در آئینه نشر: به عنوان نخستین تجربه از این نوع در نمایشگاه کتاب تهران، سرای اقوام و ادیان در آئینه نشر در نظر داشت که به صورت تخصصی و مستقل، نمونه ای از فعالیت های فرهنگی ادیان و اقوام در حوزه نشر و کتاب را به نمایش بگذاردو در ضمن با تشکیل جلسات تخصصی، مسائل و مشکلات مرتبط با توسعه صنعت نشر در بین اقوام و ادیان توحیدی را به طور خاص و بعضی مسائل فرهنگی به طور عام مورد ارزیابی و تبادل نظر قرار دهد. مهمترین اهداف متصور از تشکیل چنین سرایی به شرح ذیل است:
-توجه به اقوام و پیروان ادیان رسمی و ارائه مجموعه ای از برنامه های فرهنگی و هنری آن ها برای مردم
-دستیابی به راه های عملی جهت ارتقاء کمی و کیفی آثار و برنامه های فرهنگی، هنری آن ها
-فراهم آوردن فرصتی جهت مذاکرات مستقیم این گروه ها با شرکت کنندگان خارجی و بین المللی نمایشگاه کتاب
-نمایش ظرفیت موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه همزیستی مسالمت آمیز بین گروه های مختلف قومی و دینی
-توجه به خرده فرهنگ های موجود در کشور به عنوان شاخ و برگی بر فرهنگ مشترک ملی
-نکوداشت یاد و خاطره چهره های سرشناسی که از ادیان و اقوام ایران به ترویج علم و ارتقاء فرهنگ کشور کمک کرده اند.

2- بازدید سفرای خارجی از نمایشگاه کتاب و تشکیل جلسه بر اساس تفاهم نامه های موجود فی ما بین ایران و کشور های مورد نظر
برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به عنوان بزرگترین رخداد فرهنگی در ایران و خاورمیانه بهان ایست برای دیدارهای دست اندرکاران عرصه فرهنگ به منظور بحث و گفتگو پیرامون روابط فرهنگی، در همین راستا و نیز اجرای تفاهم نامه های فرهنگی بین ج.ا.ایران و کشورهای طرفر قرارداد، در طول نمایشگاه، به همت اداره کل مجامع، تشکل هل و فعالیت های فرهنگی، دیدارهایی از سوی جناب آقای دکتر صالحی معاون محترم امور فرهنگی و رییس نمایشگاه کتاب تهران با سفرای کشورهای خارجی صورت گرفت که کشور های پاکستان، ایتالیا، رومانی، پرتقال و لهستان را در بر می گرفت.