نشست صمیمی نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی با اداره کل مجامع، تشکل ها و فعالیت های فرهنگی

 

نشست صمیمی نمایندگان اقلیت های دینی

در مجلس شورای اسلامی با اداره کل مجامع، تشکل ها و فعالیت های فرهنگی

 

روز شنبه 93/9/1 جلسه ای صمیمی با حضور نمایندگان محترم اقلیت های دینی کشور در مجلس شورای اسلامی آقایان بت کلیا نماینده محترم آشوریان، دکتر اختیاری نماینده محترم زرتشتیان، دکتر مره صدق نماینده محترم کلیمیان و دکتر بگلریان نماینده محترم ارامنه اصفهان و جنوب در دفتر آقای دکتر فریدونی مدیر کل محترم مجامع، تشکل ها و فعالیت های فرهنگی با حضور معاونان و کارشناسان اداره کل تشکیل شد و طی آن نمایندگان محترم ضمن خوشامدگویی به جناب آقای فریدونی مسائل و مشکلات هموطنان غیر مسلمان را در حوزه فرهنگ و هنر به ویژه موضوع کتاب و مطبوعات مطرح نمودند.

 در این جلسه قول پیگیری نسبت به مسائل و مشکلات فرهنگی مطرح شده در حوزه اقلیت های دینی داده شد و ابراز امیدواری گردید که در آینده با جلسات مستمر و بررسیهای بیشتر، این مسائل پیگیری گردد.