شرح وظایف

شرح وظایف اداره کل مجامع تشکل ها و فعالیت های فرهنگی
 
1. برنامه ریزی جهت گسترش ارتباطات و مناسبات فرهنگی با مجامع منطقه ای و بین المللی به منظور توسعه دیپلماسی فرهنگی و تقویت هویت ایرانی-اسلامی  و همچنین تعامل و مشارکت با آن ها در قالب تفاهم نامه ها و توافق نامه های معتبر فرهنگی.
2. مشارکت در تهیه و تنظیم توافق نامه ها و تفاهم نامه های فرهنگی با سایر کشورها و ارائه طرح ها و برنامه های متناسب با شرح وظایف معاونت امور فرهنگی جهت محقق شدن مواد مرتبط در  این گونه موافقت نامه ها.
3. ساماندهی عضویت نهادهای فرهنگی دولتی و خصوصی در مجامع و انجمن های فرهنگی ملی و بین المللی و انجام اقدامات نظارتی در این عرصه.
4. برنامه ریزی و تدوین ضوابط حمایت از اصحاب فرهنگ، پژوهشگران، اهالی قلم و همچنین مجامع بین المللی غیر ایرانی جهت خلق آثار فرهنگی مرتبط در راستای ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی
5. برنامه ریزی جهت تسهیل در ورود آثار ارزنده ناشران خارجی به کشور و فراهم آوردن تمهیدات لازم برای دسترسی آسان مخاطبان داخلی به این آثار.
6. نظارت اجرایی و محتوایی بر نمایشگاه های فرهنگی داخلی و خارجی به ویژه نمایشگاه های کتاب و هدایت و حمایت از موسسات و مراکز فرهنگی برگزار کننده.
7. ساماندهی ضوابط و آئین نامه های اجرایی جشنواره ها، همایش ها، نمایشگاه های کتاب داخلی و خارجی، جوائز ادبی و مسابقات فرهنگی و صدور مجوز های مربوطه در راستای تحقق اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 
8. صدور مجوز تاسیس، ساماندهی و نظارت بر فعالیت کارگزاران کتب خارجی در ایران و همچنین بنگاه های ادبی با هدف حمایت از توسعه بین المللی نشر ایران.
9. برنامه ریزی و ساماندهی تولید و عرضه محصولات فرهنگی با رویکرد اسلامی – ایرانی و همچنین نظارت بر ورود آثارفرهنگی خارجی به کشور ناظر به شرح وظایف معاونت امور فرهنگی.
10. صدور مجوز تاسیس و فعالیت فرهنگی مجامع، تشکل ها و موسسات فرهنگی تک منظوره کشور و انجام اقدامات هدایتی، حمایتی و نظارتی لازم در چارچوب ضوابط.
11. نظارت بر فعالیت های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی اقلیت های دینی و مذاهب اسلامی در کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط، همچنین تدوین ضوابط هدایتی و حمایتی لازم در این خصوص. 
12. صدور مجوز فعالیت و نظارت بر امور فرهنگی، هنری، تبلیغاتی و اجتماعی مربوط به اقلیت های دینی و اتباع خارجی در کشور و همچنین اظهار نظر و نظارت بر ورود و خروج اقامت مبلغین دینی خارجی با هماهنگی و همکاری نهادهای ذی ربط.
13. برنامه ریزی و پیگیری امور مرتبط با مسایل فرهنگی اقوام ایرانی.
14. تهیه و تدوین ضوابط شناسایی و انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی و شرایط و چگونگی اعطای جوایز و نشان های فرهنگی با همکاری و هماهنگی مراکز ذی ربط.
15. هماهنگی، همکاری و حمایت از برنامه ها و فعالیت های فرهنگی اقشار، جوامع و مراکز خاص در چارچوب وظایف وزارت متبوع.