معاونت ادیان و مذاهب ، اقوام ایرانی

 

معاونت ادیان و مذاهب ، اقوام ایرانی 

نام نام خانوادگی: علی علی پور

عنوان پست سازمانی: معاون امور مذاهب و اقلیتهای دینی

مدک تحصلی : لسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران

محل خدمت: اداره کل مجامع، تشکلها و فعالیت های فرهنگی ،معاونت امور فرهنگی

آدرس : میدان هفت تیر خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان فجر یا جم، پلاک  7

تلفن: 88318660    --- 09127378329

 

سوابق مسوولیت های داخلی

- مسوول بخش مکتوب نمایشگاه قرآن کریم(1373تا 1376)

- مسوول واحد توسعه بین المللی نشر ایران(1377تا1383)

- مدیر ثبت نام ناشران خارجی نمایشگاه کتاب تهران (1383 تا 1386)

- معاون و قائم مقام بخش بین الملل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1386تا 1391)

- مدیر اجرایی کارگروه نظارت محتوایی کتب خارجی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1393تا 1397)

- معاون اداره کل مجامع تشکل ها و فعالیت های فرهنگی