شرح وظایف واحدهای اداره مجامع به تفکیک هر واحد

 

شرح وظایف واحدهای زیرمجموعه به تفکیک هر واحد
(کل شرح وظایف به تفکیک بخش ها)
مقدمه
 به منظور ساماندهی و تفکیک وظایف اداره کل مبتنی بر ساختار مصوب ابلاغی که وظایف این اداره کل را در 21 بند تعریف نموده است ، پس از بحث و تبادل نظر کلیه فعالیت ها در 7 بخش تدوین گردید که به نظر می رسد پس از اخذ نظرات سایر کارشناسان بتوانیم مدل اجرایی مناسب برای هر بخش را با عنایت به پست های سازمانی و تجارب همکاران تهیه نمائیم.
با این رویکرد می توان امیدوار بود که هر کدام از همکاران در چارچوب وظایف و فعالیت های خاص فعالیت می نمایند و از موازی کاری و تداخل در امور یکدیگر و سرگردانی مراجعین و مخاطبان بطور جدی پرهیز می شود، و در صورت نیاز آموزش های تئوری و عملی و ضمن خدمت کارکنان می تواند در دستور کار قرار گیرد.

معاونت امور مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی

اداره مجامع، تشکل ها و فعالیتهای فرهنگی
بخش اول:امور مجامع ، تشکلها و صنوف

1- شناسایی، تعامل و همکاری با مجامع ، تشکل های فرهنگی – هنری – ادبی، ایجاد و اداره انجمن ها و بنیادها و بنگاه های مرتبط و انجام اقدامات لازم هدایتی، حمایتی و نظارتی در چارچوب ضوابط.
2-.هماهنگی، همکاری و حمایت از برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و هنری (مرتبط) اقشار ، جوامع و مراکز خاص نظیر: محصلان، نظامیان، کارگران، سالمندان، بیماران، معلولان، بی سرپرستان، زندانیان.
3- هماهنگی با مراجع و مراکز مربوطه جهت تعامل ، عضویت و مشارکت معاونت یا وزارتخانه متبوع در مجامع، محافل و انجمن های ملی و بین المللی فرهنگی و هنری در حوزه اختیارات.

4-    ارزیابی و ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و هنری مربوطه ( ملی و بین المللی) و همچنین بررسی مشکلات، برخورد قانونی با متخلفان ، رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و تهیه و ارائه گزارشات هر یک از امور به معاونت مربوطه.

بخش دوم: نظارت و صدور مجوز و تنظیم تفاهم نامه ها

5-    تدوین و ارائه برنامه های اجرایی و نظارتی جهت برگزاری جشنواره ها، همایش ها و نمایشگا های فرهنگی و هنری در سطح ملی و بین المللی مطابق با ضوابط مربوطه همچنین فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای حضور و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی در آن ها.
6-    نظارت بر برگزاری نمایشگا ه های فرهنگی و هنری مرتبط جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور و هدایت و حمایت موسسات و مراکز فرهنگی برگزارکننده.
7-    تهیه و تدوین ضوابط و آیین نامه های برگزاری ، تشکیل و نظارت بر جشنواره ها، همایش ها، نمایشگاه ها، مجامع، تشکل ها و مسابقات مرتبط فرهنگی و هنری. (بند 10 شرح وظایف)
8-    مشارکت در تهیه و تنظیم توافق و تفاهم نامه های فرهنگی (ملی و بین المللی ) و ارائه طرح ها و برنامه های مناسب جهت اجرای مفاد مرتبط آن ها.
9-    صدور مجوز برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها، همایش ها ، تشکیل مجامع، گروه ها- انجام فعالیت ها و مسابقات فرهنگی هنری ، براساس ضوابط و مقررات مربوطه و نظارت بر آن ها.
10-    بررسی کارشناسی و صدور مجوز طراحی ، تولید ، توزیع ، ورود و خروج بازی و
 سرگرمی های علمی – فرهنگی – آموزشی مرتبط، با هماهنگی و همکاری مراکز ذی ربط همچنین تهیه و تدوین ضوابط و آیین نامه های لازم در این خصوص.


 
بخش سوم: نکوداشت مفاخر و اصحاب فرهنگ و هنر

11.    تدوین ضوابط و آیین نامه های لازم در ارتباط با بزرگداشت مفاخر ایران در سطح ملی و
بین المللی و ایجاد امکان حضور و همکاری مرتبطین این حوزه
12.    ارائه برنامه های هدایتی و حمایتی و توسعه پژوهش های فرهنگی– اجتماعی– ادبی با رویکرد اسلامی– ایرانی در داخل و خارج از کشور همچنین انتخاب، بزرگداشت و تجلیل از برگزیدگان هر یک با هماهنگی و همکاری دستگاه های مربوطه.
13.    تهیه و تدوین ضوابط شناسایی و انتخاب اشخاص(حقیقی و حقوقی) و شرایط و چگونگی اعطای جوایز و نشان های فرهنگی با همکاری و هماهنگی مراکز ذی ربط.
14.    حمایت مادی و معنوی از اصحاب فرهنگ، هنر، قلم ، پژوهشگران ، محققین و مجامع، انجمن ها و گروه های غیر ایرانی علاقمند به فرهنگ اسلام، ایران و انقلاب اسلامی به منظور خلق آثار فرهنگی مرتبط.

بخش چهارم :بانک اطلاعات فعالیتهای فرهنگی

15.    به روزرسانی و ساماندهی بانک جامع اطلاعات و آمار در ارتباط با فعالیت های فرهنگی و هنری، با استفاده از روش های نوین رایانه ای ، به روز نگه داشتن و عرضه مناسب آن.

بخش پنجم: حوزه بین الملل

16.    برنامه ریزی جهت گسترش فعالیت ها و مناسبات فرهنگی با مجامع منطقه ای و بین المللی مرتبط، تعامل، همکاری و مشارکت با آن ها در قالب تفاهم و توافق نامه های فرهنگ.

17.    برنامه ریزی و ساماندهی به منظور عرضه محصولات فرهنگی و هنری با رویکرد اسلامی – ایرانی به ویژه کتب و آثار نوشتاری ارزشمند در مراکز، مجامع و نمایشگاه های
 بین المللی به منظور معرفی دستاوردهای علمی، فرهنگی ، هنری ، فنی و تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران.
18.    برنامه ریزی به منظور تامین آثار ارزنده علمی، فرهنگی و هنری ناشران خارجی و فراهم نمودن تسهیلات و شرایط مناسب برای دستیابی آسان جامعه به این آثار
19.    پیشنهاد برنامه های کاربردی در راستای تحکیم روابط و پیوند های فرهنگی با سایر ملل با حفظ استقلال و صیانت از هویت های اسلامی – ایرانی نظیر اصول و عقاید شیعه، عفاف و حجاب ، خط و زبان فارسی با اتکا به مطالعات و تحقیقات لازم.

معاونت ادیان  مذاهب

اداره ادیان و فرق

بخش ششم:حوزه فرق و مذاهب و ادیان توحیدی و اقوام

20.    نظارت بر فعالیتهای مذهبی، فرهنگی، هنری فرق، مذاهب و اقلیت های دینی در کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط، همچنین تدوین ضوابط هدایتی و حمایتی لازم در این خصوص.
21.    صدور مجوز فعالیت و نظارت بر امور فرهنگی، هنری، تبلیغاتی و اجتماعی مربوط به
اقلیت های دینی و اتباع  خارجی (حقیقی و حقوقی) در کشور و همچنین اظهار نظر در مورد ورود، خروج و اقامت مبلغین آنها در حوزه اختیارات با هماهنگی و همکاری مراکز ذی ربط.