آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1394

عنوانتاریخ انتشار
شکل و ظاهر کتاب در کتابخوان کردن کودکان نقش به سزایی دارد ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
در سال های اخیر کودکان از کتاب فاصله گرفته اند ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سفیر تونس دیدار کرد ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
برگزاری جشنواره ها تولید کنندگان داخلی را ترغیب می کند ۲۱ شهریور ۱۳۹۴
شورای سیاستگزاری جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی تشکیل جلسه داد ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی منصوب شدند ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
معضل بزرگ کودکان ما کتاب نخواندن است ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
تیراژ پایین قیمت تمام شده کتاب را بالا می برد ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
ادبیات می تواند کودکان را به کتابخوانی عادت دهد ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
دیدار و گفتگوی دبیر اول سفارت ترکیه با مدیر کل اداره مجامع، تشکل ها و فعالیتهای فرهنگی ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
اختتامیه جشنواره موضوعی دوبیتی امام رضا (ع) در همدان برگزار شد ۲ شهریور ۱۳۹۴
جلسه دیدار و گفتگوی رایزن فرهنگی ایتالیا با مدیر کل اداره مجامع، تشکل ها و فعالیتهای فرهنگی وزارت فر هنگ و ارشاد اسلامی ۱ شهریور ۱۳۹۴
جلسه دیدار و گفتگوی سفیر ترکیه با معاون امور فرهنگی به همراه مدیر کل اداره مجامع، ۱ شهریور ۱۳۹۴