آرشیو ماهیانه

اخبار مهر 1394

عنوانتاریخ انتشار
تشکیل دبیرخانه کارگروه تخصصی قرآن و نشر مکتوب در اداره کل مجامع، ۲۸ مهر ۱۳۹۴
وزیر فرهنگ در دیدار با دبیر مجمع عالی اسقفان کلیسای شرق آشوری: برای مبارزه با افراطی گری نیاز به عزم و اراده جهانی است ۲۵ مهر ۱۳۹۴
گزارشی از مراسم اختتامیه نخستین جشنواره جایزه مصرف کالاهای فرهنگی ۲۲ مهر ۱۳۹۴
بیانیه هیأت داوران نخستین جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی ،اسلامی و رویکرد کودک و خانواده ۲۲ مهر ۱۳۹۴
اعلام نهایی اسامی برگزیدگان نخستین جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی، اسلامی و رویکرد کودک و خانواده ۲۲ مهر ۱۳۹۴
از سوی دبیرخانه جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی نامزدهای دریافت جایزه در بخش لوازم التحریراعلام شد ۱۸ مهر ۱۳۹۴
از سوی دبیرخانه جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی نامزدهای دریافت جایزه در بخش کتاب اعلام شد ۱۸ مهر ۱۳۹۴
دکتر عباس صالحی در نشست خبری جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی " هدف جشنواره برندسازی کالاهای فرهنگی است" ۱۴ مهر ۱۳۹۴
سه شنبه بیست و یکم مهر ماه برگزیدگان اولین جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی تجلیل می شوند ۱۴ مهر ۱۳۹۴
فرهنگ نمی تواند دستوری باشد ۱۱ مهر ۱۳۹۴
در حوزه عروسک های داخلی تبلیغات لازم وجود ندارد ۱۱ مهر ۱۳۹۴
داوران اولین جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی معرفی شدند ۱۱ مهر ۱۳۹۴
کتاب خواندن باید وارد خانواده ها شود ۸ مهر ۱۳۹۴
جلسه دیدار و گفتگوی سفیر رومانی با مدیر کل اداره مجامع، تشکل ها و فعالیتهای فرهنگی وزارت فر هنگ و ارشاد اسلامی ۶ مهر ۱۳۹۴
برگزاری جشنواره ها تولید کنندگان داخلی را ترغیب می کند ۶ مهر ۱۳۹۴
توجه به کالاهای فرهنگی موجب رونق اقتصادی می شود ۶ مهر ۱۳۹۴
برگزاری جشنواره ها نقش به سزایی در معرفی کالاهای فرهنگی دارد ۵ مهر ۱۳۹۴
عرضه خوب، موجب افزایش مصرف کالاهای فرهنگی کشور در میان مردم می شود ۵ مهر ۱۳۹۴
برگزاری جشنواره ها تولید کنندگان داخلی را ترغیب می کند ۵ مهر ۱۳۹۴