آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1398

عنوانتاریخ انتشار
سفیر ژاپن در دیدار با محسن جوادی بیان کرد: ملتی مانند مردم ایران، علاقه‌مند به کتاب ندیدم ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
در دیدار سفیر هند با محسن جوادی تاکید شد؛ تعمیق و گسترش روابط فرهنگی و علمی بین هند و ایران ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
سفیر بلژیک در دیدار با محسن جوادی مطرح کرد؛ عظمت نمایشگاه کتاب تهران مرا تحت‌تاثیر قرار داد ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
سفیر کرواسی در دیدار با محسن جوادی خبر داد؛ تالیف کتابی با موضوع اشتراکات فرهنگی و تاریخی ایران و کرواسی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
محسن جوادی در دیدار با سفیر ایتالیا مطرح کرد؛ مشکلات و تحریم نیز نتوانستند علاقه ملت ایران به مطالعه را کم کنند ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
در دیدار سفیر ترکیه با محسن جوادی مطرح شد؛ تاکید بر گسترش روابط فرهنگی ایران و ترکیه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
در دیدار سفیر کره جنوبی و محسن جوادی تاکید شد؛ افزایش تعاملات فرهنگی بین ایران و کره جنوبی حمایت از دو کتاب نویسندگان کره‌ای در طرح گرنت ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸