به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • نقشه سایت

صفحه اصلی

نشست صمیمی نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی با اداره کل مجامع

نسشت صمیمی مسئولین شورای خلیفه گری ارامنه تهران با مدیر کل اداره مجامع ، تشکلها وفعالیتهای فرهنگی

جلسه مشترک کارگروه فرهنگی افغانستان

جشنواره کالاهای فرهنگی

گزارش حضور اداره کل مجامع در نمایشگاه 28

جشنواره وحدت و دوستی

انعکاس خبری زاهدان

دومین فراخوان کالای مصرف فرهنگی

فراخوان گرنت

مدیرنمونه

فراخوان بیست و یکمین دوره جهازه جهانی کتاب سال به انگلیسی

انتصاب دکتر فریدونی

نخستین جشنواره جایزه مصرف کالاهای فرهنگی در یک نگاه

معرفی اداره کل

توضیحات

چارت سازمانی

بخشهای مختلف اداره کل

مجامع. جشنواره ها و مسابقات فرهنگی

مجوز برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری

مجوز برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری

مجوز برگزاری نمایشگاه فرهنگی

تشکلهای فرهنگی

تشکل ها و نهادهای صنفی نشر ایران

معرفی
لیست تشکلها؛نهادها ؛اتحادیه ها و صنوف نشر ایران

اتحادیه ها و نهادهای صنفی نشر در دیگر کشورها

برنامه و فعالیتهای بین المللی

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

توسعه بین الملل نشر ایران

کتاب های مناسب برای بازارهای جهانی
نمایشگاه های بین المللی کتاب
اتحادیه ها و نهادهای نشرخارجی
اطلاع رسانی

امور ادیان توحیدی

صدور مجوزها

مشارکت در فعالتیهای فرهنگی

فرق و مذاهب

مفاخر

ملی

استانی

طرح ها و برنامه ها

امور فعالیتهای خارجیان در ایران

سفارتخانه ها

خارجیان ساکن در ایران

صدور مجوز فعالیت فرهنگی

اداری و پشتیبانی

قوانین و مقررات مصوب

* براساس شرح وظایف

* براساس آیین نامه مصوب

حوزه ناشران خارجی

توسعه بین المللی نشر ایران

کنفرانس های بین المللی

بازار جهانی کتاب ایران