به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • نقشه سایت

نخستین جشنواره جایزه مصرف کالاهای فرهنگی در یک نگاه

گزارش مالی دوره چهارم جایزه فیروزه سال1397

معرفی اداره کل

توضیحات

چارت سازمانی

بخشهای مختلف اداره کل

مجامع. جشنواره ها و مسابقات فرهنگی

مجوز برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری

مجوز برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری

مجوز برگزاری نمایشگاه فرهنگی

لیست کتب گرنت

تشکلهای فرهنگی

تشکل ها و نهادهای صنفی نشر ایران

معرفی
لیست تشکلها؛نهادها ؛اتحادیه ها و صنوف نشر ایران

اتحادیه ها و نهادهای صنفی نشر در دیگر کشورها

برنامه و فعالیتهای بین المللی

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

توسعه بین الملل نشر ایران

کتاب های مناسب برای بازارهای جهانی
نمایشگاه های بین المللی کتاب
اتحادیه ها و نهادهای نشرخارجی
اطلاع رسانی

امور ادیان توحیدی

صدور مجوزها

مشارکت در فعالتیهای فرهنگی

فرق و مذاهب

مفاخر

ملی

طرح ها و برنامه ها

امور فعالیتهای خارجیان در ایران

سفارتخانه ها

خارجیان ساکن در ایران

صدور مجوز فعالیت فرهنگی

اداری و پشتیبانی

قوانین و مقررات مصوب

* براساس شرح وظایف

* براساس آیین نامه مصوب

حوزه ناشران خارجی

توسعه بین المللی نشر ایران

کنفرانس های بین المللی

بازار جهانی کتاب ایران