• اتحادیه ها و نهادهای نشرخارجی

تصویرعنوان فایلتوضیح مختصر
فهرست برگزیدگان تمام دوره ها فهرست برگزیدگان از دوره بیستم شروع و به دوره اول خاتمه می یابد.
لیست اتحادیه های ناشران خارجی بانک اطلاعات اتحادیه های نویسندگان جهان
نمونه عنوان فایل پی دی اف این فایل مربوط به راهنمای کاهش حجم فایل های پی دی اف است