مجوز برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری

 

 

مجوز برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری
 
شرایط صدور مجوز:
·         پرهیز از اشاعه فرهنگ خرافات و موهومات
·         پرهیز از برنامه های مبتذل و مغایر با هنجارهای اجتماعی
·         پرهیز از مباحث سیاسی و مخرب افکار عمومی که موجب متشنج شدن فضای جشنواره شود.
·         رعایت ادب و اخلاق اسلامی ، توهین نکردن به اعتقادات، دیدگاه ها آیین ها و خرده فرهنگ ها به صورت تصویری ؛ صوتی ؛ نقاشی؛ کاریکاتور ؛ گرافیکی و ...
·         پرهیز از هر گونه تغییر و دخل و تصرفی برخلاف تعهدات
·         تجربه تخصصی و سابقه روشن در فعالیت های اجرایی و فرهنگ موفق
 
توضیح: چنانچه فعالیت به صورت استانی باشد؛ مرجع صدور مجوز اداره کل ارشاد استان مربوطه می باشد.
 
مدارک لازم برای صدور مجوز:
·         درخواست کتبی
·         تحویل اساسنامه ، تصویر روزنامه رسمی ، پروانه تأسیس و آگهی ثبت شرکتهای موسسه
·         طرح تفصیلی برنامه
·         ارائه گزارش عملکرد اقدامات قبلی در صورت وجود سابقه
 
طرح تفصیلی برنامه شامل:
·         هدف و معیارهای طرح
·         تعیین سطح بین الملل ، کشوری یا استانی یا محلی
·         تعیین اشخاص حقیقی و حقوقی، یاریگران طرح – اسپانسرها- و راه های تأمین هزینه و بودجه بندی
·         تعیین تقویم اجرایی، روش های تبلیغاتی، سوابق فعالیت ، زمان و مکان برگزاری