مجوز برگزاری مسابقه فرهنگی و هنری

 

 

مجوز برگزاری مسابقه فرهنگی و هنری
 
شرایط صدور مجوز:
·         پرهیز از اشاعه فرهنگ خرافات و موهومات
·         پرهیز از موضوعات مبتذل و مغایر با هنجارهای اجتماعی
·         پرهیز از مباحث سیاسی و مخرب افکار عمومی که موجب متشنج شدن محتوای فعالیت شود.
·         رعایت ادب و اخلاق اسلامی توهین نکردن به اعتقادات دیدگاه ها آیین ها و خرده فرهنگ ها به صورت تصویری ؛ صوتی ؛ نقاشی؛ کاریکاتور ؛ گرافیکی و ...
·         پرهیز از هر گونه تغییر و دخل و تصرفی برخلاف تعهدات
·         تجربه تخصصی و سایقه روشن در فعالیت های اجرایی و فرهنگ موفق
توضیح: چنانچه فعالیت به صورت استانی باشد؛ مرجع صدور مجوز اداره کل ارشاد استان مربوطه می باشد.
مدارک لازم برای صدور مجوز:
·         درخواست کتبی
·         تحویل اساسنامه ، تصویر روزنامه رسمی ، پروانه نأسیس و آگهی ثبت شرکتهای موسسه
·         تکمیل برگ اطلاعات و سوابق شخص حقوقی یا حقیقی
·         طرح تفصیلی برنامه
·         تضمین لازم برای اهدای جوایز
·         تحویل سوالات و برگه شرکت در مسابقه
·         ارائه گزارش عملکرد اقدامات قبلی در صورت وجود سابقه
 
طرح تفصیلی برنامه شامل:
·         هدف و معیارهای طرح
·         اعلام شرایط و چگونگی اجرای مسابقه، موضوع و روش مسابقه ، معیارهای انتخاب آثار برتر فرهنگی
·         قید سراسری یا استانی بودن مسابقه، نوع جوایز، تعداد برندگان ، زمان و مکان برگزاری ، نحوه انتخاب برندگان ، نحوه اعلام نتیجه و اهدای جوایز
·         مشخصات داوران مسابقه ، معرفی ناظر یا هیئت نظارت
·         یاریگران طرح – اسپانسرها – و راه های تأمین هزینه و بودجه بندی، روش های تبلیغاتی و سوابق فعالیت