مجوز برگزاری نمایشگاه فرهنگی

 

مجوز برگزاری نمایشگاه فرهنگی
 
شرایط صدور مجوز:
·         پرهیز از اشاعه فرهنگ خرافات و موهومات
·         پرهیز از برنامه های مبتذل و مغایر با هنجارهای اجتماعی
·         پرهیز از مباحث سیاسی و مخرب افکار عمومی که موجب متشنج شدن فضای نمایشگاه شود.
·         رعایت ادب و اخلاق اسلامی ، توهین نکردن به اعتقادات، دیدگاه ها، آیین ها و خرده فرهنگ ها به صورت تصویری ، صوتی ، نقاشی، کاریکاتور، گرافیکی و ...
·         پرهیز از هر گونه تغییر و دخل و تصرفی برخلاف تعهدات
·         تجربه تخصصی و سابقه روشن در فعالیت های اجرایی و فرهنگی موفق
 
توضیح: چنانچه فعالیت به صورت استانی باشد؛ مرجع صدور مجوز اداره کل ارشاد استان مربوطه می باشد.
 
 
مدارک لازم برای صدور مجوز:
·         درخواست کتبی متقاضی
·         تحویل اساسنامه ، تصویر روزنامه رسمی ، پروانه تأسیس و آگهی ثبت شرکتهای موسسه
·         تکمیل برگه اطلاعات و سوابق شخص حقیقی یا حقوقی توسط متقاضی
·         اعلام اطلاعات در رابطه با شخصیتهای حقیقی و حقوقی عرضه کننده آثار به نمایشگاه
·         راه های تأمین هزینه ، بودجه بندی و اعلام اطلاعات مربوط به حمایت کنندگان از فعالیت توسط متقاضی
·         ارائه نمونه آثار به همراه درخواست جهت درج در پرونده متقاضی
·         تخصصی یا غیر تخصصی بودن نمایشگاه
·         فعالیتهای جنبی و شیوه اجرای آن
·         تقویم اجرایی و روهاش تبلیغات
·         ارائه گزارش عملکرد اقدامات قبلی در صورت وجود سابقه