حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی درمراسم پیروان ادیان توحیدی

رونمایی از 25 اثر کتابهای اقلیتهای مذهبی به مناسبت هفته کتاب آبان ماه 1398