برنامه ها و فعالیت های معاونت ادیان و مذاهب

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که نهادی غیر سیاسی و غیر امنیتی است، برمبنای رسالت فرهنگی خود می کوشد نقش خود را در عرصه ادیان و مذاهب و اقوام ایرانی با رویکرد مثبت به گونه ای ایفا نماید که  در عرصه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی گام های بلندی را بردارد. این معاونت فعالیت خود رادر دو بخش (ادیان و مذاهب دینی) و (اقوام ایرانی) از سال 1392 آغاز کرده و در حال گسترش دادن این فعالیت هاست.

بخش ادیان توحیدی:

منظور از ادیان توحیدی، ادیان رسمی کشور که در اصل 13 قانون اساسی به رسمیت شتاخته شده می باشند که عبارتند از: مسیحیان ارمنی، مسیحیان آشوری، کلیمیان و زرتشتیان. اهدافی که از برنامه ریزی فرهنگی در باره این هم وطنان مد نظر است به شرح ذیل می باشد:

1 نظارت بر فعالیت های مذهبی، فرهنگی و هنری اقلیت های دینی در کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط.

2 تدوین ضوابط هدایتی و حمایتی در باره فعالیت های فرهنگی-اجتماعی اقلیت ها.

3 صدور مجوز فعالیت و به دنبال آن نظارت بر امور فرهنگی، هنری، تبلیغاتی و اجتماعی آنان.

4 برگزاری و اجرای برنامه های ایجابی جهت تالیف قلوب بین هم وطنان غیر مسلمان به عنوان قشری از اقشار گوناگون ملت ایران.

5 بررسی کارشناسی در زمینه ورود و خروج مبلغان دینی اقلیت ها از طریق هماهنگی با نهادهای ذی ربط.

6 صدور مجوز مربوط به آثار مکتوب  من جمله کتاب، مطبوعات، تقویم و بولتن.

7 صدور مجوز ورود خبرنگاران، داخلی و خارجی و دانشجویان، اساتید، محققین حوزه و.... برای مراجعه به اماکن مذهبی، فرهنگی اقلیت ها

8 ایجاد هماهنگی و ارتباط بین انجمن های اقلیت ها با برگزار کنندگان مراسمی همچون دهه فجر، ارتحال امام، آموزش و پرورش و ... و نیز ارتباط مستقیم با کلیه نهادهای دولتی مرتبط با اقلیت ها.